Määttä Sukuseura ry

Kuhmossa perustettiin 13.7.2002 Määttä-sukuseura. Sukuseuran kantaisä on Hans Määttä, jonka tiedetään asuneen Kuhmossa, Lentuan-kylässä Varajoella. Hänen jälkeläisiään ovat olleet Brita, Agneta, Hans, Isaach, Walbor ja Jöran. Ensimmäiset tiedot suvun historiasta ovat vuodelta 1665.

Sukuseura päätettiin perustaa, koska tietoa suvun vaiheista tiedettiin löytyvän useammaltakin asian harrastajalta, mutta yhteistä sukuseuraa Määtillä ei vielä ollut. Yhdistys on rekisteröity 18.11.2002.

Määtät kokoontuivat Kuhmoon Aikuiskoulutuskeskukselle. Paikalla oli 60 asiasta kiinnostunutta suvun jäsentä. Tilaisuudessa asiaa tutkineet henkilöt esittelivät tietojaan ja keskustelujen kautta haettiin yhtäläisyyksiä olemassa oleviin aineistoihin. keskustelun jälkeen päätettiin perustaa sukuseura, jonka tehtävänä on toimia yhteisenä tahona sukututkimuksessa ja siten helpottaa sukututkijoiden työtä sekä helpottaa suvun vaiheista kiinnostuneiden tiedon saantia. Sukuseuralle valittiin hallinto, joiden tehtäväksi tuli saada uusi yhdistys rekisteriin ja aloittaa jäsenten keruu.

Yhdistys on virallisesti rekisteröity yhdistysrekisteriin. Hallitus hyväksyi 30.11.2002 pidetyssä kokouksessa yhdistyksen jäseniksi 43 henkeä. Jäsenien hankinta on tällä hetkellä tärkein tehtävämme, vain sitä kautta saamme toimintaamme jatkuvuutta ja tarvittavia jäsenmaksutuloja. Jäseneksi seuraan pääsee maksamalla 15 €:n liittymismaksun sekä vuosittaisen 15 €:n jäsenmaksun. Jäseneksi liittymiskaavakkeen saat näiltä sivuiltamme ja jäseneksi liittyminen tapahtuu maksamalla liittymismaksun. Jäsenen perustiedot saamme pankin tiliotteelta, joten pyydämme täyttämään pyydetyt tiedot. Jäsenmaksu postitetaan vuosittain jäseneksi rekisteröityneille.

Tervetuloa mukaan Määtän suvun toimintaan ja tutustumaan historiaan. Suvun vaiheista voit saada tietoa puheenjohtaja Kauko Määtältä. Hän osaa kertoa parhaimmin eri sukuhaarojen tutkijoista ja voi antaa yhteystietoja. Toivomme mukaan uusia aktiiveja, tietojen kerääjiä ja muutoin suvun vaiheista kiinnostuneita.

etusivulle